Dependence

Dependence


21cm x 21cm, canvas
Mix mediasembilan belas tahun dan masih kekurangan segala perkara . adakah aku dikategorikan sebagai tidak bersyukur ?
kamu tanpa Tuhan, adalah orang yang kasihan .